Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3039 Flå

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3039 FlåbygningDyrkamark28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3039 FlåbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3039 FlåbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3039 FlåbygningVann0 HTML-Rapport
3039 FlåbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3039 FlåannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3039 FlåbygningTiltak33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3039 FlåbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3039 FlåbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil