Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3040 Nesbyen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3040 NesbyenbygningDyrkamark35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3040 NesbyenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3040 NesbyenbygningVeg0 HTML-Rapport
3040 NesbyenbygningVann0 HTML-Rapport
3040 NesbyenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3040 NesbyenannenBygningStor6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3040 NesbyenbygningTiltak0 HTML-Rapport
3040 NesbyenbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3040 NesbyenbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil