Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3041 Gol

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3041 GolbygningDyrkamark80 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3041 GolbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolbygningVann0 HTML-Rapport
3041 GolbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3041 GolannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolbygningTiltak23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolbygningslinjerBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil