Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3041 Gol

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3041 GoltraktorvegOverlapperVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolVegnett_uten_flate9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolvegavgrensningVegnett21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolvegnettVegref32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3041 GolvegMedium78 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil