Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3042 Hemsedal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3042 HemsedalbygningDyrkamark82 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3042 HemsedalbygningVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalbygningspunktAnnenBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3042 HemsedalbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil