Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3043 Ål

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3043 ÅlbygningDyrkamark106 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3043 ÅlbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3043 ÅlbygningVeg0 HTML-Rapport
3043 ÅlbygningVann0 HTML-Rapport
3043 ÅlbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3043 ÅlannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3043 ÅlbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3043 ÅlbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3043 ÅlbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil