Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 3043 Ål

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 3043 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3043_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
3043 Ål263abdbe-d334-46ca-9b91-7f27bfbd0545traktorvegN: 6730973.18, Ø: 486232.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2f4a8e59-fcad-4571-9035-397539026ed5traktorvegN: 6731060.58, Ø: 482682.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålb8291317-a7b8-47df-b4a3-6e6d2d8e17c4traktorvegN: 6731036.53, Ø: 482756.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål6203a74c-4c6e-4bcd-8a28-61ca7bb17993traktorvegN: 6734082.51, Ø: 473654.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål9fe94dec-e134-4a95-8fd5-828d614ea1d4traktorvegN: 6725029.94, Ø: 489541.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål6be84961-1219-42c4-8c7a-94a0d39a7d7ftraktorvegN: 6713399.38, Ø: 471065.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål7438e0be-2004-4ca8-829e-98c29ebc3ee0traktorvegN: 6730074.95, Ø: 476518.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål10afeb80-d825-4c4b-95b5-6795c63b285ctraktorvegN: 6731573.37, Ø: 469039.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2b4ea1e9-d55c-40b8-9ff3-89e20b5f24f5traktorvegN: 6731005.45, Ø: 486630.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål4600e786-a4ef-413e-a216-c1237baedde3traktorvegN: 6731077.23, Ø: 486686.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål02bb14b4-6ea4-4d3c-bd22-382c48ea6016traktorvegN: 6730852.26, Ø: 486828.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål263abdbe-d334-46ca-9b91-7f27bfbd0545traktorvegN: 6730812.49, Ø: 486773.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål263abdbe-d334-46ca-9b91-7f27bfbd0545traktorvegN: 6730737.60, Ø: 486695.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål420cc3cc-f6e4-4f23-9da7-119d436cdf5ftraktorvegN: 6730998.54, Ø: 486566.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc18e62c0-42b5-4c67-a115-a8e00b5c97cctraktorvegN: 6731270.73, Ø: 469504.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc18e62c0-42b5-4c67-a115-a8e00b5c97cctraktorvegN: 6731190.58, Ø: 469460.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål10afeb80-d825-4c4b-95b5-6795c63b285ctraktorvegN: 6731681.16, Ø: 469100.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål263abdbe-d334-46ca-9b91-7f27bfbd0545traktorvegN: 6730882.00, Ø: 486371.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål263abdbe-d334-46ca-9b91-7f27bfbd0545traktorvegN: 6730866.94, Ø: 486420.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2b4ea1e9-d55c-40b8-9ff3-89e20b5f24f5traktorvegN: 6730919.34, Ø: 486727.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2b4ea1e9-d55c-40b8-9ff3-89e20b5f24f5traktorvegN: 6730947.91, Ø: 486677.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket