Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 3043 Ål

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 3043 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3043_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
3043 Ålb3071396-d7ad-4e21-a017-7d731044afeeiLuftTN: 6715801.01, Ø: 468508.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc231f4eb-8323-4b18-8377-a552751b43ddiLuftTN: 6715758.16, Ø: 468522.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc75c28d7-91c4-4e58-b57a-03e08fcba5d2iLuftTN: 6715922.61, Ø: 469703.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålb5330730-9e54-4065-93ca-825febacf9e2iLuftTN: 6715541.54, Ø: 470323.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc2a6b58a-9af9-4378-a057-249845145484iLuftTN: 6715464.16, Ø: 470225.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål907a5644-a511-4ce2-99ca-8f712ab69a62iLuftTN: 6715545.99, Ø: 470327.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål49dda064-10b7-4d19-94be-2ab236abb193iLuftTN: 6720716.37, Ø: 474538.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål52c0cfd1-7eb8-4860-bc4c-ed9e31958da2iLuftTN: 6720757.17, Ø: 474563.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål5cd4abe4-3514-41be-9e5d-58e1f3b97e00iLuftTN: 6719583.57, Ø: 475573.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålda4d29f9-4d97-4586-adf0-e143fc6759d9iLuftTN: 6719528.99, Ø: 475487.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålda4d29f9-4d97-4586-adf0-e143fc6759d9iLuftTN: 6719587.14, Ø: 475567.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål39e6c2f8-490c-41de-99b5-11d5f59ccc4fiLuftTN: 6720628.13, Ø: 474962.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål39e6c2f8-490c-41de-99b5-11d5f59ccc4fiLuftTN: 6720286.79, Ø: 474849.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål81db3f1d-bd50-44e1-b480-2655aad8a56aiLuftTN: 6720276.69, Ø: 474849.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål81db3f1d-bd50-44e1-b480-2655aad8a56aiLuftTN: 6720369.15, Ø: 474612.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål702f8aa4-ec00-4d9b-a214-fd6662af35ediLuftTN: 6720633.18, Ø: 474966.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål1cf8ec50-1465-4e6e-93eb-ccb37eddb06eiLuftTN: 6720377.07, Ø: 474586.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål233e8c29-48eb-42a8-a7bd-c16a88a38238iLuftTN: 6719044.91, Ø: 475785.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål13574818-c8d3-46e4-8737-19cdfce721a4iLuftTN: 6721382.29, Ø: 475901.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål5ceef7ce-a720-4d66-8757-3a4de5e2d4c9iLuftTN: 6720757.00, Ø: 474483.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål76884522-ea90-456d-a7b7-c76ad8c66e69iLuftTN: 6734312.82, Ø: 483298.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål522b1153-95a9-4248-beae-2e120c8ef3b7iLuftTN: 6744150.50, Ø: 456349.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2c4d585a-eb81-4cf6-a425-23159f29b1c6iLuftTN: 6745586.15, Ø: 456454.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål6ceec080-2f99-473b-9de5-4708e8a6130eiLuftTN: 6734819.36, Ø: 484430.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålb924beec-43c2-4ff3-8a9d-2fd661ead013iLuftTN: 6734087.94, Ø: 470351.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc9542797-c0b4-49c3-953a-c50e92cf7cceiLuftTN: 6734074.59, Ø: 470351.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålfecccabe-7bb2-476b-a8ce-6bd1b53e14f4iLuftTN: 6729708.71, Ø: 470536.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åla751bc35-13f3-427a-b2aa-23b77837648aiLuftTN: 6729482.88, Ø: 470419.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål48e3434e-7599-4b88-847f-8ebd00a95a65iLuftTN: 6730702.40, Ø: 469958.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål0355a7bc-413a-4ad7-9878-3ebbd8c76363iLuftTN: 6730741.64, Ø: 468524.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc283faa5-0ba4-4078-a71d-a0a2d450db93iLuftTN: 6730738.28, Ø: 468528.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålffe11fe7-dae4-4cf3-b6d9-46206cfee8bfiLuftTN: 6733497.03, Ø: 473134.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål6ffa845a-2ac8-409b-a0db-0d8305df1431iLuftTN: 6734280.90, Ø: 473324.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål1454ba1c-aa0c-4a8c-876d-246775a8b569iLuftTN: 6729181.24, Ø: 471806.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åldb1e4949-6ce3-4e5a-8117-442c4313c735iLuftTN: 6723810.55, Ø: 478105.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål3e4e7229-cf26-46ac-81c6-7f6e7246cbf8iLuftTN: 6725404.23, Ø: 474614.17Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål977c7c74-a2d1-449e-b105-a3abac81c048iLuftTN: 6721922.06, Ø: 485198.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål977c7c74-a2d1-449e-b105-a3abac81c048iLuftTN: 6721928.32, Ø: 485175.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål02058015-3361-4cb7-bb8e-d317ba385a3aiLuftTN: 6730073.91, Ø: 479869.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålea42c132-e851-4b95-bdd5-68280bdd4a43iLuftTN: 6725272.57, Ø: 484647.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålfd88de64-a2d5-4325-8528-4fd94d6f9cd4iLuftTN: 6726008.11, Ø: 485751.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålec8ee03d-0e1a-4fd5-a3fc-62b9e52c5986iLuftTN: 6725264.56, Ø: 486394.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålec8ee03d-0e1a-4fd5-a3fc-62b9e52c5986iLuftTN: 6725070.30, Ø: 485963.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbf201fd6-1220-43da-8c79-ec85599d47f9iLuftTN: 6725293.76, Ø: 483569.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål54464ae1-4793-4775-9ded-036fdad6dcb3iLuftTN: 6725139.21, Ø: 484634.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åldc843009-d97f-4e3d-a9fb-e9a2048e93f2iLuftTN: 6734557.37, Ø: 454583.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbe2c7ecd-6000-4ecf-9ee9-140c6a8b8648iLuftTN: 6738267.49, Ø: 448429.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbe2c7ecd-6000-4ecf-9ee9-140c6a8b8648iLuftTN: 6738290.11, Ø: 448386.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbe2c7ecd-6000-4ecf-9ee9-140c6a8b8648iLuftTN: 6737059.99, Ø: 450536.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc059ab2a-f1a3-402d-bcba-0dde0a979da5iLuftTN: 6742552.89, Ø: 445151.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbfff7010-f9d8-44f1-b344-09668c165891iLuftTN: 6722423.62, Ø: 477497.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbfff7010-f9d8-44f1-b344-09668c165891iLuftTN: 6722442.63, Ø: 477474.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åla58600b4-06d1-4674-aa74-0281afdc7731iLuftTN: 6721363.69, Ø: 476300.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål799e88c4-56d3-4cba-9ac2-40f5b23287d2iLuftTN: 6721592.89, Ø: 476288.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålfbbfbcdf-03ed-4266-bd88-bd582b159f11underTerrengetTN: 6723017.24, Ø: 477612.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2e7ebb41-68f4-4ab1-986f-c791140cfcb6iLuftTN: 6722480.12, Ø: 477429.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålc5559ccd-4fa3-48c3-bd18-b18364010a96iLuftTN: 6723477.66, Ø: 478072.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålf1a9fce5-64f0-440d-8311-dc80c553ec28iLuftTN: 6722414.46, Ø: 477508.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålf2c08c92-863d-4901-8369-4d308478b00aiLuftTN: 6721601.19, Ø: 476299.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål97c98f41-0402-4dce-aac9-1e453f77c568iLuftTN: 6723757.28, Ø: 478124.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål97c98f41-0402-4dce-aac9-1e453f77c568iLuftTN: 6723753.05, Ø: 478128.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål97c98f41-0402-4dce-aac9-1e453f77c568iLuftTN: 6723687.05, Ø: 478063.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål97c98f41-0402-4dce-aac9-1e453f77c568iLuftTN: 6723679.52, Ø: 478066.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålf9e7dfe8-dd72-4b19-a5af-8c224879f09aiLuftTN: 6723792.00, Ø: 478158.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åle64c14c4-a6f9-468b-9207-af649018e085iLuftTN: 6728093.42, Ø: 465304.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbeccbbf6-2dfb-4fba-9147-eeef27c9e327iLuftTN: 6727445.98, Ø: 461933.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål9cc9ea01-ef8a-4e12-97b0-a1d66ce32903iLuftTN: 6729697.79, Ø: 470517.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål64065969-07e1-4b05-a7f8-eefe17563532iLuftTN: 6728100.33, Ø: 465300.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åla94fe228-8661-4284-9381-2095f2224bdbiLuftTN: 6728913.40, Ø: 472555.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åld310c868-6301-406e-acd3-9db93e046b1biLuftTN: 6728796.51, Ø: 487036.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åleb28fc4b-f904-48f3-8b4e-59f3d9acfdcaiLuftTN: 6722664.84, Ø: 468079.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åleb28fc4b-f904-48f3-8b4e-59f3d9acfdcaiLuftTN: 6722650.71, Ø: 468594.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål31351bb6-87d1-4b93-899e-4050a1c5cdcdiLuftTN: 6722670.43, Ø: 468075.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål0423f817-6bac-482d-b03a-b2133ebe5cc4iLuftTN: 6722651.24, Ø: 468607.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2837b348-8347-4f6f-8605-a4f2bd1d5c97iLuftTN: 6722651.24, Ø: 468607.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål921f0da0-99fb-4234-9c94-0a1bbcce361eiLuftTN: 6724672.93, Ø: 468266.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål6e5581c9-5888-4f2d-ac90-0fb17b80408diLuftTN: 6724674.58, Ø: 468262.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål3bbacf9e-f9b7-4423-9f9a-52a00f5f5d2fiLuftTN: 6728922.22, Ø: 472569.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålb57a533d-44ff-45a0-a4b2-304767b0bd8aiLuftTN: 6728926.22, Ø: 472576.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åle62b92e9-7982-41c2-b2d3-e237aa3f2ee9iLuftTN: 6723418.48, Ø: 481261.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål7db359eb-6428-40a2-809d-57680937cdebiLuftTN: 6723682.15, Ø: 478058.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål7db359eb-6428-40a2-809d-57680937cdebiLuftTN: 6723674.52, Ø: 478061.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål23052c4b-a327-4a05-972d-d6852b652ca9iLuftTN: 6723799.23, Ø: 478099.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål4cc3f683-5dab-449c-b6c3-46df8dab08b9iLuftTN: 6723465.79, Ø: 478112.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål646d1a2b-2da3-49f0-a2e7-e3520cdb6a74underTerrengetTN: 6723413.94, Ø: 477834.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål84350a1f-d348-43df-b889-208d965f7e7biLuftTN: 6725131.64, Ø: 488042.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbdda8c6b-ff74-4510-9bc3-dead94074245iLuftTN: 6730244.79, Ø: 459526.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål5adf3ad6-dc03-4d96-8de9-78d243bc2ba0iLuftTN: 6730778.77, Ø: 467715.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket