Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 3043 Ål

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 3043 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3043_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
3043 Ål80d2cf9a-7f78-43da-8d1d-aeeb051df0b9VegdekkekantN: 6729533.99, Ø: 478574.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åla29c39a5-10f9-401c-9fc7-d0b658eb73faVegdekkekantN: 6726423.89, Ø: 481720.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålaa27300c-795d-4306-a43c-a3ac982335b3VegdekkekantN: 6730639.79, Ø: 488171.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål0a0c2640-dcc4-46d1-a116-9bfef1a8a8f6VegdekkekantN: 6726133.75, Ø: 478467.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Åla4d4c875-dc93-4f7f-bb40-5f052f83778bVegdekkekantN: 6726136.39, Ø: 478468.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålaa7f7d38-a2e8-4e5d-9e77-cc9f8e8cf2bdVegdekkekantN: 6726422.90, Ø: 481653.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål635f16de-75c2-48af-be55-6298896bb2b7VegdekkekantN: 6726133.75, Ø: 478467.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål69ba4fce-4d52-474d-ba26-a1ccc4f237b0VegdekkekantN: 6742455.23, Ø: 444630.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål709d0b19-a945-4070-a4f4-0f1618503aa2VegdekkekantN: 6726141.12, Ø: 478448.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål48edb5fd-b501-460a-a30a-3c72b88cbb6bVegdekkekantN: 6726860.49, Ø: 474145.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålda93b4a7-bfde-4d85-abbd-6116c6c629e4VegdekkekantN: 6729556.84, Ø: 476098.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål336c0486-db10-4f8b-8179-a871682b7588VegdekkekantN: 6729605.23, Ø: 476156.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål4d8f137c-eca7-4d10-b65f-c1107502b7c9VegdekkekantN: 6730021.22, Ø: 475209.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål3471ee0f-e8c5-4628-8f20-2b964821ddaaVegdekkekantN: 6731401.96, Ø: 461318.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål3819d69d-e9da-42cc-9795-6836d3be6f0aVegdekkekantN: 6729697.10, Ø: 471544.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål2f5b4e38-6f0a-4823-a0b4-96e26d004de9VegdekkekantN: 6722201.51, Ø: 474519.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålba46b106-eb6d-474e-be47-b240fef97d0eVegdekkekantN: 6725408.85, Ø: 477748.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket