Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 3043 Ål

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 3043 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/3043_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
3043 Ål8603fcb2-83c9-495b-ac19-60e415bb045bS133None1169PT13.86N: 6725598.85, Ø: 474528.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålebedb5be-700c-4ccf-86c6-f0359015e55fS3None96955PT24.51N: 6725942.53, Ø: 488657.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål5c182266-1ded-4e83-8c09-12d0c0110a2eF2926None7RT30.03N: 6725381.70, Ø: 486165.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål97c98f41-0402-4dce-aac9-1e453f77c568F2930None7RT22.19N: 6723727.44, Ø: 478102.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål9aa8fdbf-bec0-44ed-933d-bb7a23c05c33F2928None7RT21.88N: 6724740.24, Ø: 483567.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ålbf201fd6-1220-43da-8c79-ec85599d47f9R7None2928FT27.45N: 6724756.51, Ø: 483564.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål73a3905c-1bae-43ff-a2ab-56e03934a538R7None2926FT22.39N: 6725404.32, Ø: 486166.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål67240cd2-5be5-4309-9a50-1ed432041854S81None1023KT10.61N: 6720850.58, Ø: 478148.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål799e88c4-56d3-4cba-9ac2-40f5b23287d2F2932None7RT30.28N: 6721454.80, Ø: 476080.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål13574818-c8d3-46e4-8737-19cdfce721a4R7None2932FT31.40N: 6721463.01, Ø: 476062.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål7ed8ed68-29c5-469e-92de-49dde3443affR7None1051KT13.88N: 6720026.83, Ø: 473890.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
3043 Ål54f5a6db-3123-4fa5-b1c4-d762c150bc74F2934underTerrenget7RT11.22N: 6721085.89, Ø: 474877.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket