Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3044 Hol

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3044 HolbygningDyrkamark80 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningspunktAnnenBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolannenBygningStor20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningTiltak10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil