Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3044 Hol

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3044 HoltraktorvegOverlapperVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolVegnett_uten_flate16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolvegavgrensningVegnett81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolvegnettVegref35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3044 HolvegMedium92 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil