Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3045 Sigdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3045 SigdalbygningDyrkamark111 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningVeg22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningspunktAnnenBygning172 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalannenBygningStor32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningTiltak92 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningspunktBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3045 SigdalbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil