Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3046 Krødsherad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3046 KrødsheradbygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3046 KrødsheradbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradbygningVann0 HTML-Rapport
3046 KrødsheradbygningspunktAnnenBygning109 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradannenBygningStor25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradbygningTiltak36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradbygningspunktBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil