Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3046 Krødsherad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3046 KrødsheradtraktorvegOverlapperVeg17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradVegnett_uten_flate16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradvegavgrensningVegnett3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradvegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3046 KrødsheradvegMedium28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil