Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3047 Modum

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3047 ModumbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumbygningVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumbygningVann0 HTML-Rapport
3047 ModumbygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumannenBygningStor53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumbygningspunktBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3047 ModumbygningslinjerBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil