Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3048 Øvre Eiker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3048 Øvre EikerbygningDyrkamark10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerbygningVann0 HTML-Rapport
3048 Øvre EikerbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerannenBygningStor30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerbygningTiltak34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerbygningslinjerBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil