Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3048 Øvre Eiker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3048 Øvre EikertraktorvegOverlapperVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikerVegnett_uten_flate25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikervegavgrensningVegnett69 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikervegnettVegref35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3048 Øvre EikervegMedium85 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil