Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3049 Lier

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3049 LierbygningDyrkamark55 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningTakoverbygg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningVeg19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningspunktAnnenBygning71 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierannenBygningStor134 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningTiltak29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningspunktBygning84 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3049 LierbygningslinjerBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil