Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3050 Flesberg

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3050 FlesbergbygningDyrkamark32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3050 FlesbergbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3050 FlesbergbygningVeg0 HTML-Rapport
3050 FlesbergbygningVann0 HTML-Rapport
3050 FlesbergbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3050 FlesbergannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3050 FlesbergbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3050 FlesbergbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3050 FlesbergbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport