FDV-årsrapport 2022 for 3050 Flesberg

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningVADirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve5021440
FKB-Arealbruk3194
FKB-Bane280
FKB-Bygnanlegg64100
FKB-Ledning100640
FKB-Ledningva15050
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo13360
FKB-Tiltak27872
FKB-Traktorvegsti944236
FKB-Servitutt00
FKB-Vann227590
FKB-Veg4586854
FKB-Ar59377015
FKB-Bygning94285201

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR51821989502
FKB-Arealbruk7152931911643
FKB-Bane2144676853
FKB-BygnAnlegg133878311525517262
FKB-Bygning4777909840783140038
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning14105542031847199
FKB-LedningVA1601230
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo217159528178145
FKB-Tiltak47254435527
FKB-TraktorvegSti1313198282383910
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann730601698487759
FKB-Veg1713365738449778509

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune871537583163
Kartverket2583246561271711165533
Nibio905340
SVV0000
Fylkeskommune370736

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 202212019072801
20220401 - 2022080161611000
20211201 - 2022040189891000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai30120165230104
2 - Sept320001113047
3 - Des320001113047

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai83843098
2 - Sept83843098
3 - Des83843098

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt982Datasett sist kontrollert: 20221025
Reguleringsplan - planforslag110Datasett sist kontrollert: 20221025
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist kontrollert: 20220603
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt20Datasett sist kontrollert: 20220603
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2018-09-14

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan103183140481136
RegplanForslag22531621
Kommplan1377300
Kommdelplan1104900
KommplanForslag0000
KommdelplanForslag0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.