Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3051 Rollag

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3051 RollagbygningDyrkamark63 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3051 RollagbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3051 RollagbygningVeg0 HTML-Rapport
3051 RollagbygningVann0 HTML-Rapport
3051 RollagbygningspunktAnnenBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3051 RollagannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3051 RollagbygningTiltak0 HTML-Rapport
3051 RollagbygningspunktBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3051 RollagbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil