Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3052 Nore og Uvdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3052 Nore og UvdalbygningDyrkamark150 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3052 Nore og UvdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3052 Nore og UvdalbygningVeg0 HTML-Rapport
3052 Nore og UvdalbygningVann0 HTML-Rapport
3052 Nore og UvdalbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3052 Nore og UvdalannenBygningStor0 HTML-Rapport
3052 Nore og UvdalbygningTiltak0 HTML-Rapport
3052 Nore og UvdalbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3052 Nore og UvdalbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport