Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3053 Jevnaker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3053 JevnakerbygningDyrkamark25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3053 JevnakerbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3053 JevnakerannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerbygningTiltak10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil