Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3053 Jevnaker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3053 JevnakertraktorvegOverlapperVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakerVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakervegavgrensningVegnett22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakervegnettVegref21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3053 JevnakervegMedium34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil