Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3054 Lunner

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3054 LunnerbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerbygningVann0 HTML-Rapport
3054 LunnerbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerbygningTiltak86 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnerbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil