Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3054 Lunner

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3054 LunnertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3054 LunnerVegnett_uten_flate10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnervegavgrensningVegnett22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnervegnettVegref16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3054 LunnervegMedium70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil