Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3401 Kongsvinger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3401 KongsvingerbygningDyrkamark92 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningVeg18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningspunktAnnenBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerannenBygningStor48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningspunktBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3401 KongsvingerbygningslinjerBygning48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil