Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3403 Hamar

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3403 HamarbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarbygningTakoverbygg12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarbygningVann0 HTML-Rapport
3403 HamarbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarannenBygningStor37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3403 HamarbygningslinjerBygning23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil