Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3403 Hamar

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3403 HamartraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3403 HamarVegnett_uten_flate8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarvegavgrensningVegnett37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarvegnettVegref28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3403 HamarvegMedium49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil