Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3405 Lillehammer

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3405 LillehammerbygningDyrkamark44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningTakoverbygg30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningspunktAnnenBygning115 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerannenBygningStor101 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningTiltak68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningspunktBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3405 LillehammerbygningslinjerBygning188 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil