FDV-årsrapport 2022 for 3405 Lillehammer

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegnettOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve19444132857
FKB-Arealbruk7280
FKB-Bane1210
FKB-Bygnanlegg484136
FKB-Ledning202630
FKB-Ledningva00
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo132100
FKB-Tiltak148101
FKB-Traktorvegsti982311
FKB-Servitutt00
FKB-Vann205840
FKB-Veg9917924
FKB-Ar5105092194
FKB-Bygning212975354

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR5191431132710
FKB-Arealbruk310981637342
FKB-Bane13568926
FKB-BygnAnlegg405897310386323219
FKB-Bygning7528570324577843552
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning184109711671619830
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo315940266458316
FKB-Tiltak1124722904126
FKB-TraktorvegSti2011426196603491
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann27330506602427008
FKB-Veg6110659129963855542

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune181312261267954
Kartverket267353588880545180461
Nibio9138068
SVV0000
Fylkeskommune533914

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 202212011121121000
20211201 - 2022040159591000
20220401 - 2022080181801000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai4529120110100190315
2 - Sept4530120109802511312
3 - Des4430100112711010287

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai335540092
2 - Sept335540092
3 - Des127540082

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt53210Datasett sist kontrollert: 20220721
Reguleringsplan - planforslag310Datasett sist kontrollert: 20220721
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist verifisert: 20220721 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt10Datasett sist verifisert: 20220721 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2019-01-15

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan4026032712321231
RegplanForslag35604193623699
Kommplan11328400

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.