Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3407 Gjøvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3407 GjøvikbygningDyrkamark60 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikbygningVann0 HTML-Rapport
3407 GjøvikbygningspunktAnnenBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikbygningTiltak28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikbygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikbygningslinjerBygning62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil