FDV-årsrapport 2022 for 3407 Gjøvik

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegnettOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve3271760
FKB-Arealbruk7532
FKB-Bane1180
FKB-Bygnanlegg461721
FKB-Ledning2891362
FKB-Ledningva00
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo147220
FKB-Tiltak82731
FKB-Traktorvegsti656910
FKB-Servitutt40
FKB-Vann3411276
FKB-Veg118603388
FKB-Ar514385189
FKB-Bygning265469200518

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR5563292194505178
FKB-Arealbruk810991637421
FKB-Bane13568926
FKB-BygnAnlegg135898010386323510
FKB-Bygning8258597724565943680
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning174002111624618100
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn1161021
FKB-Naturinfo220017266448315
FKB-Tiltak972980792159
FKB-TraktorvegSti4910818168533278
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann65411406908610606
FKB-Veg8010709430002955794

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune1826248916301962
Kartverket111363568880022161857
Nibio73080191955177
SVV0000
Fylkeskommune3651234

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 202212011491481000
20211201 - 2022040169671002
20220401 - 202208011151061000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai580002440230145
2 - Sept580002418236129
3 - Des5900027142335158

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai12258230122
2 - Sept125684098
3 - Des2258440115

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt2974Datasett sist kontrollert: 20220825
Reguleringsplan - planforslag300Datasett sist kontrollert: 20220825
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist kontrollert: 20220825
Kommuneplan - planforslag10
Kommunedelplan - vedtatt40Datasett sist kontrollert: 20220825
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2018-09-03

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan17829765393831
RegplanForslag28107901307874
Kommplan0000
Kommdelplan187800
KommplanForslag0000
KommdelplanForslag0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.