Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3407 Gjøvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3407 GjøviktraktorvegOverlapperVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikVegnett_uten_flate41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikvegavgrensningVegnett68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikvegnettVegref42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3407 GjøvikvegMedium85 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil