Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3411 Ringsaker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3411 RingsakerbygningDyrkamark37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerbygningTakoverbygg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerbygningVeg7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerbygningVann0 HTML-Rapport
3411 RingsakerbygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerannenBygningStor176 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerbygningspunktBygning41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerbygningslinjerBygning48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil