Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3411 Ringsaker

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3411 RingsakertraktorvegOverlapperVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakerVegnett_uten_flate16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakervegavgrensningVegnett200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakervegnettVegref37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3411 RingsakervegMedium103 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil