Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3412 Løten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3412 LøtenbygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3412 LøtenbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenbygningVann0 HTML-Rapport
3412 LøtenbygningspunktAnnenBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenbygningTiltak70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3412 LøtenbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil