Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3412 Løten

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3412 LøtentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3412 LøtenVegnett_uten_flate5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenvegavgrensningVegnett9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenvegnettVegref18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3412 LøtenvegMedium33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil