Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3413 Stange

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3413 StangebygningDyrkamark20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3413 StangebygningTakoverbygg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3413 StangebygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3413 StangebygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3413 StangebygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3413 StangeannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3413 StangebygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3413 StangebygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3413 StangebygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil