Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3414 Nord-Odal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3414 Nord-OdalbygningDyrkamark34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningspunktAnnenBygning73 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalannenBygningStor13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningTiltak37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3414 Nord-OdalbygningslinjerBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil