Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3415 Sør-Odal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3415 Sør-OdalbygningDyrkamark31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalbygningTakoverbygg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalbygningVann0 HTML-Rapport
3415 Sør-OdalbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalannenBygningStor43 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalbygningTiltak50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3415 Sør-OdalbygningslinjerBygning62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil