Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3416 Eidskog

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3416 EidskogbygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogbygningVann0 HTML-Rapport
3416 EidskogbygningspunktAnnenBygning49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogannenBygningStor25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogbygningTiltak10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogbygningslinjerBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil