Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3416 Eidskog

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3416 EidskogtraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogVegnett_uten_flate8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogvegavgrensningVegnett50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogvegnettVegref15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3416 EidskogvegMedium54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil