Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3417 Grue

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3417 GruebygningDyrkamark36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GruebygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GruebygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GruebygningVann0 HTML-Rapport
3417 GruebygningspunktAnnenBygning369 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GrueannenBygningStor34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GruebygningTiltak33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GruebygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3417 GruebygningslinjerBygning177 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil