Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3418 Åsnes

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3418 ÅsnesbygningDyrkamark68 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3418 ÅsnesbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3418 ÅsnesbygningVeg0 HTML-Rapport
3418 ÅsnesbygningVann0 HTML-Rapport
3418 ÅsnesbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
3418 ÅsnesannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3418 ÅsnesbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3418 ÅsnesbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
3418 ÅsnesbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport