Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3419 Våler

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3419 VålerbygningDyrkamark24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3419 VålerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3419 VålerbygningVeg0 HTML-Rapport
3419 VålerbygningVann0 HTML-Rapport
3419 VålerbygningspunktAnnenBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3419 VålerannenBygningStor26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3419 VålerbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3419 VålerbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3419 VålerbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil