Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3420 Elverum

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3420 ElverumbygningDyrkamark50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumbygningVann0 HTML-Rapport
3420 ElverumbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumannenBygningStor59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumbygningTiltak81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3420 ElverumbygningslinjerBygning200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil