Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3421 Trysil

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3421 TrysilbygningDyrkamark109 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
3421 TrysilbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilbygningspunktAnnenBygning113 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilannenBygningStor40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilbygningTiltak28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil