Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3421 Trysil

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3421 TrysiltraktorvegOverlapperVeg44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilVegnett_uten_flate36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilvegavgrensningVegnett127 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilvegnettVegref24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3421 TrysilvegMedium74 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil